Διαμερίσματα προς ενοικίαση

Κέντρο:
Διαμέρισμα
Προς ενοικίαση

Studio - Γκαρσονιέρα
Εμβαδόν: 27 τ.μ.
Αξία: 120 €
Αριθμός ακινήτου: #227

Κέντρο:
Διαμέρισμα
Προς ενοικίαση

Studio - Γκαρσονιέρα
Εμβαδόν: 35 τ.μ.
Αξία: 140 €
Αριθμός ακινήτου: #201

Άμπλιανη:
Διαμέρισμα
Προς ενοικίαση

Studio - Γκαρσονιέρα
Εμβαδόν: 30 τ.μ.
Αξία: 150 €
Αριθμός ακινήτου: #335

Άμπλιανη:
Διαμέρισμα
Προς ενοικίαση

Studio - Γκαρσονιέρα
Εμβαδόν: 30 τ.μ.
Αξία: 150 €
Αριθμός ακινήτου: #334

Άμπλιανη:
Διαμέρισμα
Προς ενοικίαση

Studio - Γκαρσονιέρα
Εμβαδόν: 33 τ.μ.
Αξία: 150 €
Αριθμός ακινήτου: #333

Κέντρο:
Διαμέρισμα
Προς ενοικίαση

Studio - Γκαρσονιέρα
Εμβαδόν: 23 τ.μ.
Αξία: 150 €
Αριθμός ακινήτου: #131

Άμπλιανη:
Διαμέρισμα
Προς ενοικίαση

Studio - Γκαρσονιέρα
Εμβαδόν: 30 τ.μ.
Αξία: 150 €
Αριθμός ακινήτου: #24

Άμπλιανη:
Διαμέρισμα
Προς ενοικίαση

Εμβαδόν: 26 τ.μ.
Αξία: 150 €
Αριθμός ακινήτου: #17

Άμπλιανη:
Διαμέρισμα
Προς ενοικίαση

Studio - Γκαρσονιέρα
Εμβαδόν: 30 τ.μ.
Αξία: 165 €
Αριθμός ακινήτου: #189

Γαλανέϊκα:
Διαμέρισμα
Προς ενοικίαση

Studio - Γκαρσονιέρα
Εμβαδόν: 25 τ.μ.
Αξία: 170 €
Αριθμός ακινήτου: #381