Γραφεία προς ενοικίαση

Κέντρο:
Γραφείο
Προς ενοικίαση

Εμβαδόν: 37 τ.μ.
Αξία: 200 €
Αριθμός ακινήτου: #102

Κέντρο:
Γραφείο
Προς ενοικίαση

Εμβαδόν: 55 τ.μ.
Αξία: 230 €
Αριθμός ακινήτου: #301

Κέντρο:
Γραφείο
Προς ενοικίαση

Εμβαδόν: 80 τ.μ.
Αξία: 250 €
Αριθμός ακινήτου: #226

Κέντρο:
Γραφείο
Προς ενοικίαση

Εμβαδόν: 85 τ.μ.
Αξία: 300 €
Αριθμός ακινήτου: #273

Κέντρο:
Γραφείο
Προς ενοικίαση

Εμβαδόν: 50 τ.μ.
Αξία: 350 €
Αριθμός ακινήτου: #281