Καταστήματα προς ενοικίαση

Άμπλιανη:
Κατάστημα
Προς ενοικίαση

Εμβαδόν: 50 τ.μ.
Αξία: 200 €
Αριθμός ακινήτου: #350

Άμπλιανη:
Κατάστημα
Προς ενοικίαση

Εμβαδόν: 5 τ.μ.
Αξία: 250 €
Αριθμός ακινήτου: #170

Κέντρο:
Κατάστημα
Προς ενοικίαση

Εμβαδόν: 30 τ.μ.
Αξία: 270 €
Αριθμός ακινήτου: #245

Άμπλιανη:
Κατάστημα
Προς ενοικίαση

Εμβαδόν: 53 τ.μ.
Αξία: 350 €
Αριθμός ακινήτου: #94

Κέντρο:
Κατάστημα
Προς ενοικίαση

Εμβαδόν: 50 τ.μ.
Αξία: 400 €
Αριθμός ακινήτου: #106

Κέντρο:
Κατάστημα
Προς ενοικίαση

Εμβαδόν: 75 τ.μ.
Αξία: 400 €
Αριθμός ακινήτου: #104

Κέντρο:
Κατάστημα
Προς ενοικίαση

Εμβαδόν: 23 τ.μ.
Αξία: 400 €
Αριθμός ακινήτου: #96

Κέντρο:
Κατάστημα
Προς ενοικίαση

Εμβαδόν: 75 τ.μ.
Αξία: 500 €
Αριθμός ακινήτου: #105

Κέντρο:
Κατάστημα
Προς ενοικίαση

Εμβαδόν: 60 τ.μ.
Αξία: 600 €
Αριθμός ακινήτου: #244

Γαλανέϊκα:
Κατάστημα
Προς ενοικίαση

Εμβαδόν: 110 τ.μ.
Αξία: 700 €
Αριθμός ακινήτου: #179