Διαμερίσματα προς πώληση

Κέντρο:
Διαμέρισμα
Προς πώληση

Studio - Γκαρσονιέρα
Εμβαδόν: 30 τ.μ.
Αξία: 7 000 €
Αριθμός ακινήτου: #169

Κέντρο:
Διαμέρισμα
Προς πώληση

Studio - Γκαρσονιέρα
Εμβαδόν: 29 τ.μ.
Αξία: 13 000 €
Αριθμός ακινήτου: #211

Κέντρο:
Διαμέρισμα
Προς πώληση

Studio - Γκαρσονιέρα
Εμβαδόν: 22 τ.μ.
Αξία: 16 000 €
Αριθμός ακινήτου: #291

Κέντρο:
Διαμέρισμα
Προς πώληση

Studio - Γκαρσονιέρα
Εμβαδόν: 37 τ.μ.
Αξία: 17 000 €
Αριθμός ακινήτου: #262

Κέντρο:
Διαμέρισμα
Προς πώληση

Studio - Γκαρσονιέρα
Εμβαδόν: 30 τ.μ.
Αξία: 20 000 €
Αριθμός ακινήτου: #197

Γαλανέϊκα:
Διαμέρισμα
Προς πώληση

Δυάρι
Εμβαδόν: 51 τ.μ.
Αξία: 27 000 €
Αριθμός ακινήτου: #81

Κέντρο:
Διαμέρισμα
Προς πώληση

Δυάρι
Εμβαδόν: 50 τ.μ.
Αξία: 31 000 €
Αριθμός ακινήτου: #345

Άμπλιανη:
Διαμέρισμα
Προς πώληση

Studio - Γκαρσονιέρα
Εμβαδόν: 37 τ.μ.
Αξία: 35 000 €
Αριθμός ακινήτου: #376

Άμπλιανη:
Διαμέρισμα
Προς πώληση

Studio - Γκαρσονιέρα
Εμβαδόν: 35 τ.μ.
Αξία: 35 000 €
Αριθμός ακινήτου: #290

Άμπλιανη:
Διαμέρισμα
Προς πώληση

Εμβαδόν: 41 τ.μ.
Αξία: 35 000 €
Αριθμός ακινήτου: #194