Εξοχικά προς πώληση

Κέντρο:
Εξοχικό
Προς πώληση

Τριάρι
Εμβαδόν: 68 τ.μ.
Αξία: 65 000 €
Αριθμός ακινήτου: #239

Κέντρο:
Εξοχικό
Προς πώληση

Εμβαδόν: 115 τ.μ.
Αξία: 80 000 €
Αριθμός ακινήτου: #235

Κέντρο:
Εξοχικό
Προς πώληση

Τριάρι
Εμβαδόν: 60 τ.μ.
Αξία: 85 000 €
Αριθμός ακινήτου: #362

Κέντρο:
Εξοχικό
Προς πώληση

Τριάρι
Εμβαδόν: 73 τ.μ.
Αξία: 88 000 €
Αριθμός ακινήτου: #282