Μονοκατοικίες προς πώληση

Κέντρο:
Μονοκατοικία
Προς πώληση

Τριάρι
Εμβαδόν: 72 τ.μ.
Αξία: 45 000 €
Αριθμός ακινήτου: #371

Κέντρο:
Μονοκατοικία
Προς πώληση

Τριάρι
Εμβαδόν: 72 τ.μ.
Αξία: 45 000 €
Αριθμός ακινήτου: #370

Κέντρο:
Μονοκατοικία
Προς πώληση

Πεντάρι
Εμβαδόν: 210 τ.μ.
Αξία: 77 000 €
Αριθμός ακινήτου: #267

Κέντρο:
Μονοκατοικία
Προς πώληση

Εμβαδόν: 170 τ.μ.
Αξία: 110 000 €
Αριθμός ακινήτου: #107

Άμπλιανη:
Μονοκατοικία
Προς πώληση

Εμβαδόν: 280 τ.μ.
Αξία: 200 000 €
Αριθμός ακινήτου: #232

Παγκράτι:
Μονοκατοικία
Προς πώληση

Τριάρι
Εμβαδόν: 180 τ.μ.
Αξία: 250 000 €
Αριθμός ακινήτου: #188