Αγροτεμάχια προς πώληση

Κέντρο:
Αγροτεμάχιο
Προς πώληση

Εμβαδόν: 8 000 τ.μ.
Αξία:
Αριθμός ακινήτου: #214

Κέντρο:
Αγροτεμάχιο
Προς πώληση

Εμβαδόν: 13 000 τ.μ.
Αξία: 120 000 €
Αριθμός ακινήτου: #215