Γραφεία προς πώληση

Κέντρο:
Γραφείο
Προς πώληση

Εμβαδόν: 37 τ.μ.
Αξία: 17 000 €
Αριθμός ακινήτου: #263

Κέντρο:
Γραφείο
Προς πώληση

Εμβαδόν: 37 τ.μ.
Αξία: 40 000 €
Αριθμός ακινήτου: #103