Οικόπεδα προς πώληση

Γαλανέϊκα:
Οικόπεδο
Προς πώληση

Εμβαδόν: 170 τ.μ.
Αξία: 45 000 €
Αριθμός ακινήτου: #290

Παγκράτι:
Οικόπεδο
Προς πώληση

Εμβαδόν: 4 000 τ.μ.
Αξία: 290 000 €
Αριθμός ακινήτου: #213