Καταστήματα προς πώληση

Άμπλιανη:
Κατάστημα
Προς πώληση

Εμβαδόν: 80 τ.μ.
Αξία: 18 000 €
Αριθμός ακινήτου: #339

Άμπλιανη:
Κατάστημα
Προς πώληση

Εμβαδόν: 50 τ.μ.
Αξία: 30 000 €
Αριθμός ακινήτου: #350

Κέντρο:
Κατάστημα
Προς πώληση

Εμβαδόν: 30 τ.μ.
Αξία: 80 000 €
Αριθμός ακινήτου: #246